Энхдолгор Г.

Энхдолгор Г. – доктор, дэд проф., Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль (ЭМШУИС), Улаанбаатар, Монгол Улс.

G. Enkhdolgor – M.D., Ph.D., Associate professor, Head of Department of Gastroenterology, Health Sciences University of Mongolia (HSUM), Ulan Bator, Mongolia.
Публикации
 

Публикации автора 1 - 10 из 10
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец

Наименование
Сарантуяа Ц., Энхдолгор Г. Улаан хоолой, ходоодны үйл ажиллагааны хоногийн хэмнэлийн зарим үзүүлэлтээс // Онош. 2004. No2(022)
/ Методы исследования и диагностики / рН-метрия ЖКТ / рН-метрия пищевода
Энхдолгор Г., Сарантуяа Ц., Бира Н., Оюунцэцэг Х. Монгол хүний улан хоолой, ходоод, гэдэсний хүчиллэгийн лавламж хэмжээ / Монголын анагаах ухаан 2004 онд. Улаанбаатар хот, 2005, 92-94.
/ Физиология и патофизиология ЖКТ / Секреция, пищеварение в ЖКТ
Энхдолгор Г., Галцог Л., Бира Н., Оюунцэцэг Х. Ходоодны хавдрын урьтал үеийн эмгэгийг илрүүлэх оношлогооны аргачлал / Монголын анагаах ухаан 2004 онд. Улаанбаатар хот, 2005, 90-92.
/ Методы исследования и диагностики
Enkhdolgor G., Sarantuya Ts., Bira N. et al. The result of using ambulatory pH meter for determining acidity of upper gastrointestinal tract / Mongolian medical sciences in 2004. Ulaanbaatar, 2005, p. 121-122.
/ Методы исследования и диагностики / рН-метрия ЖКТ
Enkhdolgor G., Sarantuya Ts., Bira N., Ouyntsetseg Kh. Chronophysiological parameters of upper gastrointestinal tract by ambulatory pH metry among Mongolians / Mongolian medical sciences in 2004. Ulaanbaatar, 2005, p. 119-120.
/ Физиология и патофизиология ЖКТ / Секреция, пищеварение в ЖКТ
Enkhdolgor G., Galtsog L., Bira N., Oyuntsetseg Kh. Results of development and trial of the diagnostic methodology for detection of pre-tumor state stomach pathologies / Mongolian medical sciences in 2004. Ulaanbaatar, 2005, p. 118-119.
/ Методы исследования и диагностики
Энхдолгор Г., Оюунцэцэг Х., Бира Н. Ходоодны салстаас Хеликобактер пилори нянгийн халдварыг илрүүлэх "Мон-НР" уреазийн сорилыг боловсруулж хэрэглэсэн үр дүн / Монголын анагаах ухаан 2004 онд. Улаанбаатар хот, 2005, 101-103.
/ Заболевания / Заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) / Helicobacter pylori (хеликобактер пилори)
Энхдолгор Г., Сарантуяа Ц., Бира Н. ба бусад. Хоол боловсруулах дээд замын эрхтний хөндийн хүчиллэгийг тодорхойлох рН-метр шинжилгээний аргыг хэрэглэсэн үр дүн / Монголын анагаах ухаан 2004 онд. Улаанбаатар хот, 2005, 94-95.
/ Методы исследования и диагностики / рН-метрия ЖКТ
Sarantuya Ts. et al. The assessment of clinical manifestations of gastroesophageal reflux disease (GERD) among Mongolians // Mongolian Journal oj Health Sciences 2006 Vol. 3(1). P. 42-49.
/ Заболевания / Заболевания пищевода / ГЭРБ
Анагаах ухааны салбараас 2001-2004 онд хийсэн ажлын тайлан / Монголын анагаах ухаан 2004 онд. Улаанбаатар хот, 2005, 196.
/ Физиология и патофизиология ЖКТ / Секреция, пищеварение в ЖКТ

Яндекс.Метрика

Логотип Исток-Системы

Информация на сайте www.GastroScan.ru предназначена для образовательных и научных целей. Условия использования.