Бабак О.Я., Просоленко К.О. Оцінка стабільності антисекреторної дії орипнального та генерічних препаратів рабепразолу // Вісник Вінницького нацюнального медичного універс. Report of Vinnitsia national medical university 2008. 12(1). С. 256–257.

Популярно о болезнях ЖКТ Лекарства при болезнях ЖКТ Если лечение не помогает Адреса клиник

Авторы: Бабак О.Я. / Просоленко К.А.Оцінка стабільності антисекреторної дії оригінального та генерічних препаратів рабепразолу

О.Я. Бабак, К.О. Просоленко

ДУ "Інститут терапії ім. Л.Т. Малої АМН України" (пр. Постишева, 2 а, м. Харьків, Україна, 61039)


Провідна роль в лікуванні кислотозалежних захворювань належить інгібіторам протонної помпи. Рабепразол, який відрізняється швидкою, сильною та стабільною антисекреторною дією, є одним з найбільш часто використовуючихся препаратів. При цьому основна доказова база стосовно ефективності препарата стосується саме оригінального рабепразолу. В Україні оригінальний препарат рабепразолу відомий під назвою "Парієт", виробник фірма "Янсен Фармацевтика Н.В.", Бельгія. Також існує велика кількість генеріків рабепразолу, серед яких часто призначаються "Рабімак", виробник фірма "Масіеосіз РпагтасіЛісаІз", Індія та "Рабєлок", виробник фірма "Cadilla", Індія.

На базі відділу захворювань печінки та ШКТ ДУ "Інститут терапіі імені Л.Т. Малої АМН України" було проведе дослідження, метою якого було вивчення впливу на внутрішньошлунковий рН трьох вищезгаданих препаратіву пацієнтівз гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ) за даними тривалого внутрішньошлункового рН-моніторингу.

Було обстежено 45 пацієнтів (25 чоловіків і 20 жінок) з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, середній вік обстежених становив (34,6±4,4) років. Дослідження рН шлунка проводилось після разового прийму 20 мг препаратів апаратом "Гастроскан-24", виробництво Росія, на протязі 18-24 годин. Серед хворих 15 пацієнтів приймали "Парієт", інші дві груп из 15 хворих приймали "Рабімак" та "Рабєлок". Оцінювалася стабільність антисекреторної дії препаратів рабепразолу за наявністю кислотних нічних проривів (КНП). Кислотний нічний прорив - короткочасне (до 30 хвилин) падіння рН нижче 4 з наступним зворотнім підйомом вище ніж 4, зафіксоване у нічний час.

При аналізі показників внутрішньошлункової кислотності пацієнти розподілялися на тих, що мали КНП та з відсутністю КНП. Виявлено різницю у кількості пацієнтів з КНП у першудобу. У групі, що приймала "Парієт" КНП зафіксовані у 26,6%, у тих що приймали "Рабімак" - у 53,3% (р<0,001), а у тих що приймали "Рабєлок" - у 73,3% (р<0,001).

Таким чином, оригінальний препарат "Парієт" за стабільністю впливу на внутрішньошлункові показники рН переважає генерічні препарати "Рабімак" та "Рабєлок" на першудобу прийому у хворих на ГЕРХ.Назад в раздел
Популярно о болезнях ЖКТ читайте в разделе "Пациентам"
Адреса клиник
Видео. Плейлисты: "Для врачей", "Для врачей-педиатров",
"Для студентов медВУЗов", "Популярная гастроэнтерология" и др.

Яндекс.Метрика

Логотип Исток-Системы

Информация на сайте www.GastroScan.ru предназначена для образовательных и научных целей. Условия использования.