Анагаах ухааны салбараас 2001-2004 онд хийсэн ажлын тайлан / Монголын анагаах ухаан 2004 онд. Улаанбаатар хот, 2005, 196.

Популярно о болезнях ЖКТ Лекарства при болезнях ЖКТ Если лечение не помогает Адреса клиник

Авторы: Энхдолгор Г. / Сарантуяа Ц. / Бира Н. / Оюунцэцэг Х.


Анагаах ухааны салбараас 2001-2004 онд хийсэн ажлын тайланАнагаах ухааны салбараас 2001-2004 онд хийсэн ажлын тайлан

2.27. "Хоол боловсруулах замын эмгэгүүдий Монгол дахь тархалт, ялган оношлогоо, эмчилгээ, эмгэг судлалын судалгаа" төсөлт ажлын хүрээнд доорхи сэдэвт ажлуунд гүйцэтгэгдэж байна. Үүнд:


..........

Монгол хүний улан хоолой, ходоод, гэдэсний хүчиллэгийн лавламж: "Гастроскан-24" рН-метрийн багажаар ХБЭСТ-ийн шинжилгээний кабинетэд харьцангуй эрүүл 129 хунд үргэлжилсэн (дундаж хугацаа 22 цаг 10 мин) шинжилгээг хийн үр дүнг тооцон лавламж хэмжээг гаргав.

Хоногийн туршид улаан хоолойн хөндийн хүчиллэг үзүүлэлтийн дундаж рН 6.0±1.6 буюу сул шүлтлэг дээд хязгаар нь сул шүлтлэг рН 6.5±1.5, доод хязгаар нь рН 3.5±0.9 хүчиллэг орчинтой байлаа.

Ходоодны шүүрлийн хоногийн хэмнэлийн дундаж үзүүлэлт рН 2.9±0.7, доод үзүүлэлт рН 2.2±0.5, дээд хязгаар рН 4.8±1.5 байгаа нь ходоодны давсны хүчлийн ялгаралт сул байгааг илтгэж байна.

Эрүүл насанд хүрэгчдийн ходоодны хүчиллэгийн хэвийн хэмжээ ходоодны их биед рН=1.4±0.7, нугалуурын өмнөх хэсэгт рН>5.8 болох нь тогтоогдлоо.


Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль
Энхдолгор Г., Сарантуяа Ц., Бира Н., Оюунцэцэг Х. Монгол хүний улан хоолой, ходоод, гэдэсний хүчиллэгийн лавламж хэмжээ / Монголын анагаах ухаан 2004 онд. Улаанбаатар хот, 2005, 92-94.Назад в раздел
Популярно о болезнях ЖКТ читайте в разделе "Пациентам"
Адреса клиник
Видео. Плейлисты: "Для врачей", "Для врачей-педиатров",
"Для студентов медВУЗов", "Популярная гастроэнтерология" и др.

Яндекс.Метрика

Логотип Исток-Системы

Информация на сайте www.GastroScan.ru предназначена для образовательных и научных целей. Условия использования.