Фролова-Романюк Е.Ю. Предиктори виникнення ГЕРХ при цукровому діабеті 2 типу//Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: матер. наук.-практ. конф. (19-20.04.2012, Харків). Х., 2012. С.248.

Популярно о болезнях ЖКТ Лекарства при болезнях ЖКТ Если лечение не помогает Адреса клиник

Авторы: Фролова-Романюк Э.Ю.


Предиктори виникнення ГЕРХ при цукровому діабеті 2 типу

Фролова-Романюк Е.Ю. 
Харківський національний медичний університет, Україна

На теперішній час залишаються невирішеними питання, що стосуються особливостей клінічної картини, перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби при поєднанні її з цукровим діабетом.

З цією мети, нами обстежено 109 хворих на цукровий діабет 2 типу у віці від 30 до 72 років, з них 68 жінок, 41 чоловіків, середній вік – (57,4 ± 7,6) року.

Алгоритм обстеження включав в себе збір скарг, анамнестичні дані про тривалість, тяжкості перебігу діабету, ускладнення ЦД, дослідження глікозильованого гемоглобіну (HbA1c), проведення рН-метрії на апараті «Гастроскан-24», ендоскопічного дослідження стравоходу та шлунка і обстеження на Helicobacter pylori. Для визначення значущих чинників ризику, розраховувався показник ВР – відносний ризик події (відношення шансів), з оцінкою ДІ – вірогідного інтервалу, в межах 95 %, і з визначенням достовірності за показником p < 0,05. У таблиці представлений ряд факторів, які мали місце у хворих ГЕРХ + СД, для кожного фактора визначено ВР події.

Фактори ризику розвитку ГЕРХ у хворих на ЦД 2 типу

Фактор ризику
ЦД 2
ВР (95 % ВІ)p
Жіноча стать1,57 (1,02- 2,46)0,027
Вік понад   40 років--
Вік понад   55 років1,63 (1,05- 2,60)0,020
ІМТ більш 30 кг/м21,79 (1,21-2,24)0,016
Декомпенсація ЦД по рівню HbA1c0,76 (0,54- 1,11)0,178
тривалість ЦД > 10 років1,88 (1,41-2,39)0,028
Перебіг ЦД  важкий1,97(1,54-2,55)0,010
рН у тілі шлунка < 1,61,63(1,19-2,74)0,044
Наявність ускладнень ЦД (полінейропатія, нефропатія, ангіопатії)1,81(1,47-2,48)0,027

Примітка: жирним шрифтом виділено вірогідний ризик.

Виходячи з правил медичної статистики, наявність перерахованих вище факторів не означає обов'язкове формування ГЕРХ у даних пацієнтів, але в присутності їх вірогідність виникнення ГЕРХ висока. Так, для ЦД 2 типу факторами, що збільшують відносний ризик ГЕРХ, в свою чергу, були: жіноча стать, вік більше 55 років, ІМТ більше 30 кг/м2, стаж ЦД 2 типу більше 10 років, важкий перебіг ЦД 2, рН в тілі шлунка менш 1,6, наявність ускладнень ЦД 2.

Результати даного дослідження дозволяють визначати групи ризику серед пацієнтів з ЦД з точки зору виникнення ГЕРХ.


Фролова-Романюк Е.Ю. Предиктори виникнення ГЕРХ при цукровому діабеті 2 типу / Е.Ю. Фролова-Романюк // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб : матеріали наук.-практ. конф. (19-20 квітня 2012 р., Харків) / ДУ Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України, Харк. нац. мед. ун-т, Каф. внутрішньої медицини № 1 та клінічної фармакології та ін. – Х., 2012. – С. 248.Назад в раздел
Популярно о болезнях ЖКТ читайте в разделе "Пациентам"
Адреса клиник
Видео. Плейлисты: "Для врачей", "Для врачей-педиатров",
"Для студентов медВУЗов", "Популярная гастроэнтерология" и др.

Яндекс.Метрика

Логотип Исток-Системы

Информация на сайте www.gastroscan.ru предназначена для образовательных и научных целей. Условия использования.