Фролова-Романюк Е.Ю. Лiкування гастроезофагеальої рефлюксної хвороби при поєданні її з цукровим діабетом 2 типу/Мультидисципл. підхід – ключ до успішної терапевт. науки та практ: Матер. наук.-практ. конф., 18.10.2012; НАМН України та ін. Х., 2012. С. 252.

Популярно о болезнях ЖКТ Лекарства при болезнях ЖКТ Если лечение не помогает Адреса клиник

Авторы: Фролова-Романюк Э.Ю.


Лiкування гастроезофагеальої рефлюксної хвороби при поєданні її з цукровим діабетом 2 типу

Фролова-Романюк Е.Ю.
Харківський національний медичний університет, Україна

Мета роботи. Вивчити особливості лікування гастроезофагеальної рефлексної хвороби у хворих на цукровий діабет 2 типу.

Методи дослідження. Обстежено 109 хворих на цукровий діабет 2 типу у віці від 30 до 72 років, з них 68 жінок, 41 чоловіків, середній вік –(57,4 ± 7,6) року.

Алгоритм обстеження включав в себе збір скарг, анамнестичні дані про тривалість, тяжкості перебігу діабету, ускладнення ЦД, дослідження глікозильованого гемоглобіну (HbA1c), проведення рН-метрії на апараті «Гастроскан-24», ендоскопічного дослідження стравоходу та шлунка з біопсією двічі (на 0 та 4-му тижні від початку лікування).

На печію – основний симптом гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ), скаржилися лише 29,75 % хворих, а регургітацію – 9,6 % хворих. У 18,75 % хворих визначалась охриплість голосу. Значна кількість пацієнтів скаржилась на приступи кардіалгій – 41,9 %, що виникали в горизонтальному положенні у нічній час, приступами болю у грудній клітці після прийому їжі та на фоні нахилу тулуба, та мали позитивний результат при проведенні тесту з використанням інгібітора протонової проби (контролоку). При проведенні відеоезофагоскопії було виявлено гіперемія нижньої треті стравоходу – у 24 (22 %) хворих, рефлюкс-езофагит ступеню А – 27 (25 % ), ступеню В – 44 (40,6 %), у 6 хворих ступінь езофагіту визначено як С, та 8 (7,3 %) – хворих визначено ендоскопічно негативну гастроезофагеальну рефлюксну хворобу. Всім хворим було призначено пантопразол (контролок) 40 мг двічі на добу, мосаприд (мосід) 5 мг тричі на добу та ребаміпід (мукоген) 100 мг тричі на добу.

Результати. Під впливом лікування було усунено майже всі симптоми ГЕРХ- так на печію та регургітацію жалоб не залишилось, лише у 1,2 % хворих все ще визналась охриплість голосу, та у приблизно 3 % хворих залишились кардіалгії після другого тижня лікування (р < 0,01). При проведенні контрольної езофагоскопії через 4 тижні лікування було отримано такі дані: рефлюкс-езофагіт А ст. (згідно Лос-Анджелеської класифікації) було виявлено у 11 хворих (10,1 %), ступеню В у 28 (25,7 %) хворих, у 2 – хворих ступень С.

Таким чином, через 4 тижні лікування такою комбінованою терапією епітелізація ерозій та зменшення ступеню рефлюкс-езофагіту відбулось майже у 68 % хворих з ендоскопічно позитивними проявами ГЕРХ.


УДК: 616.1/.4.001.004.14
М 33

“Мультидисциплінарний підхід – ключ до успішної терапевтичної науки та практики”: Матеріали науково-практичної конференції, 18 жовтня 2012 р. /за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін.; НАМН України та ін. – Х., 2012. – 309 с.

У збірнику представлені сучасні дані щодо патогетичного розвитку внутрішніх хвороб, новітні методи їх діагностики, профілактики та лікування внутрішніх хвороб, мультидисциплінарний підхід до корекції виявленої патології.

Матеріали конференції призначаються висококваліфікованим спеціалістам різних медичних спеціальностей, а також лікарям загальної практики – сімейним лікарям, науковцям, студентам медичних закладів.Назад в раздел
Популярно о болезнях ЖКТ читайте в разделе "Пациентам"
Адреса клиник
Видео. Плейлисты: "Для врачей", "Для врачей-педиатров",
"Для студентов медВУЗов", "Популярная гастроэнтерология" и др.

Яндекс.Метрика

Логотип Исток-Системы

Информация на сайте www.GastroScan.ru предназначена для образовательных и научных целей. Условия использования.